Träningspaket

   PM i PDF


OK Renen, BAIK och GIF hälsar er hjärtligt välkomna till Luleå! Vi hoppas att ni kommer att få fina dagar med bra träningar inför USM 2018!

Det finns fyra banor (två långa och två korta) med långdistanskaraktär och två banor med stafettkaraktär (en lång och en kort) på två olika kartor – Ersnäs och Alvik. Båda områdena ligger en bit söder om Luleå. Vi bedömer att Ersnäskartan är något mer relevant inför USM än Alvikskartan, men båda är definitivt relevanta.

Kontrollerna är utmärkta med små plastskärmar med kodsiffran skrivet på skärmen.

Långdistansträning Ersnäs

På Ersnäskartan finns fyra olika banor – alla med långdistanskaraktär och -längd.
De två västra banorna ”Långa” och ”Korta” är något mer relevanta för USM-terrängen än de två andra (”Långa alt.” respektive ”Korta alt.”).
Skala: 1:15 000 Ekvidistans: 5 meter
På de östra banorna (”…._alt”) förekommer det en del nya hyggen som inte finns med på kartan.

Vägbeskrivning:

Ersnäs ligger ca 25 km söder om Luleå med avfart från E4.
Parkeringar för de två träningarna syns på kartan nedan. Den västra parkeringen är för de västra banorna och den östra parkeringen till de östra banorna:Västra banornas parkering ligger vid Bäcktorpsvägen 60 i Ersnäs. (Enklast att söka på denna adress.):

 De alternativa banornas parkering ligger här (vid gråa markeringen):

 Stafetträning Alvik

Banorna i Alvik har stafettkaraktär. Terrängen är relevant inför USM, men den är mer öppen och
lättlöpt än vad det generellt sett kommer att vara på USM. Hur som helst är det riktigt fin terräng på
Alvik. Njut och glöm inte att lyfta blicken och titta på utsikten! 😊
Skala: 1:10 000
Ekvidistans: 5 meter

Vägbeskrivning

Alvik ligger ca 25 km sydväst om Luleå. Kör E4 söderut och sväng av vid Antnäs och kör väg 94
västerut mot Älvsbyn. Det är ca 5 km från avfarten till parkeringen i Alvik.
I Alvik svänger ni höger mot ”Selet” och ”Ale”. Efter ca 750 meter svänger ni höger upp på Danelvägen. Fortsätt rakt fram tills ni kommer fram till Alviks IP – där kan ni parkera. Se grå markering på satellitbilden nedan.