2018-03-21

”BAIK’s Vårtävlingar, För-USM” 19-20 maj

TRÄNA OCH TÄVLA INFÖR UNGDOMS-SM I LULEÅ
i relevant USM-2018 terräng.

Tävlingen har samma kartritare som USM kartan i Bälinge2018. Kallax kartan är ritad 2016 i skala 1:10 000, kartritare Robert Micek, Daniel Lebar och Zednek Sokolar.

Agneta Bergelin 070-5150274

2018-03-06

Sneakpeak från terrängen

Produktionsbolaget Lonely Boy var under Silva league tävlingarna 2014 och filmade Bälinge-terrängen.